Header Ads

陽綱穴位置 | 陽綱穴痛 - 穴道按摩與穴位引導經絡功效圖解

陽綱穴位圖解位置

陽綱穴位依據《針灸學》經絡與穴位記載睛明穴位置在背部,當第10胸椎棘突下,旁開3寸處為陽綱穴位所在之處。陽綱穴隸屬於十四經穴中的足太陽膀胱經,簡稱為膀胱經。足太陽膀胱經穴絡脈總共計有67個穴位,若陽綱穴痛即發生於此經脈部位。
陽綱穴英文名稱:Yang Headrope,十四經穴標準定位編號:BL48

陽綱穴位 | 陽綱穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:zhentuiyixue.com
來源: 針推醫學網

穴位測量 | 手指量測 - 穴道引導與穴道按摩

陽綱穴痛

陽綱穴疼痛位於足太陽膀胱經穴脈絡中,應多留意是否出現腸鳴,腹痛,洩瀉,黃疸,消渴等相關疾病症況。任何陽綱穴位痛疑問,建議向中醫師諮詢病症。陽綱穴道按摩

按摩陽綱穴以拇指指腹或指節按壓、按揉穴位同時作圈狀按摩,時間約1~2分鐘即可。具有疏肝利膽、調理腸胃,緩解治療腹痛、腸鳴、肝炎、膽囊炎等保健功效益處。

陽綱穴位 | 陽綱穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:xueweitu.iiyun.com
來源: 經絡穴位網

陽綱穴作用與功效

主治病症:腹痛、消化不良、消渴、泄瀉、腸鳴、黃疸、肝炎、膽囊炎
作用功效:疏肝利膽、健脾化濕等
臨床運用:現今常用於治療胃炎,消化不良,胃痙攣,肝炎,膽囊炎,心內膜炎,肌內風濕病,蛔蟲性腹痛等

足太陽膀胱經穴道經絡

睛明穴攢竹穴眉衝穴曲差穴五處穴承光穴通天穴絡卻穴玉枕穴天柱穴大杼穴風門穴肺俞穴厥陰俞穴心俞穴督俞穴膈俞穴肝俞穴膽俞穴脾俞穴胃俞穴三焦俞穴腎俞穴氣海俞穴大腸俞穴關元俞穴小腸俞穴膀胱俞穴中膂俞穴白環俞穴上髎穴次髎穴中髎穴下髎穴會陽穴承扶穴殷門穴浮郄穴委陽穴委中穴附分穴魄戶穴膏肓穴神堂穴譩譆穴膈關穴魂門穴陽綱穴意舍穴胃倉穴肓門穴志室穴胞肓穴秩邊穴合陽穴承筋穴承山穴飛揚穴跗陽穴崑崙穴仆參穴申脈穴金門穴京骨穴束骨穴足通谷穴至陰穴

陽綱穴配伍穴道為搭配氣海穴治腹脹。以上為足太陽膀胱經穴陽綱穴位經絡圖解、陽綱穴痛可能相關症況、穴道效用作用與穴道按摩穴道經絡引導資訊彙整與介紹。