Header Ads

睛明穴位置 | 睛明穴痛 - 穴道按摩與穴位引導經絡功效圖解

睛明穴位圖解位置

睛明穴位依據《針灸學》經絡與穴位記載睛明穴位置在面部,目內眥角稍上方凹陷處為睛明穴位所在之處。睛明穴隸屬於十四經穴中的足太陽膀胱經,簡稱為膀胱經。足太陽膀胱經穴絡脈總共計有67個穴位,若睛明穴痛即發生於此經脈部位。
睛明穴亦稱目內眥,淚孔穴,淚空穴,淚腔穴,目眥外。睛明穴英文名稱:Bright Eyes,十四經穴標準定位編號:BL1

睛明穴位 | 睛明穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:zhentuiyixue.com
來源: 針推醫學網

穴位測量 | 手指量測 - 穴道引導與穴道按摩

睛明穴痛

睛明穴疼痛位於足太陽膀胱經穴脈絡中,應多留意是否出現目赤腫痛,流淚,視物不明,目眩,近視,夜盲,色盲,迎風流淚、偏頭痛、結膜炎、瞼緣炎、眼睛疲勞、眼部疾病、三叉神經痛等相關疾病症況。任何睛明穴位痛疑問,建議向中醫師諮詢病症。睛明穴道按摩

按摩睛明穴用大拇指和食指指腹以畫圈的方式按壓此穴位,每次2分鐘。具有緩解眼部疲勞保健功效。另外也有消除黑眼圈、眼部減壓,可舒緩肩頸肌肉僵硬,預防頭痛,提神醒腦等作用。睛明穴對飛蚊症、豐胸亦有功效益處。注意事項:如有血腫、皮損、懷疑骨折的人請不要按摩。

睛明穴位 | 睛明穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:xueweitu.iiyun.com
來源: 經絡穴位網

睛明穴作用與功效

主治病症:目赤腫痛,迎風流淚,視物不明,目眩,近視,夜盲,色盲,目翳,結膜炎,瞼緣炎,眼睛疲勞,眼部疾病;急性腰痛;偏頭痛、三叉神經痛等
作用功效:降溫除濁
臨床運用:用於預防近視、飛蚊症、消除黑眼圈、眼部減壓

足太陽膀胱經穴道經絡

睛明穴攢竹穴眉衝穴曲差穴五處穴承光穴通天穴絡卻穴玉枕穴天柱穴大杼穴風門穴肺俞穴厥陰俞穴心俞穴督俞穴膈俞穴肝俞穴膽俞穴脾俞穴胃俞穴三焦俞穴腎俞穴氣海俞穴大腸俞穴關元俞穴小腸俞穴膀胱俞穴中膂俞穴白環俞穴上髎穴次髎穴中髎穴下髎穴會陽穴承扶穴殷門穴浮郄穴委陽穴委中穴附分穴魄戶穴膏肓穴神堂穴譩譆穴膈關穴魂門穴陽綱穴意舍穴胃倉穴肓門穴志室穴胞肓穴秩邊穴合陽穴承筋穴承山穴飛揚穴跗陽穴崑崙穴仆參穴申脈穴金門穴京骨穴束骨穴足通谷穴至陰穴

睛明穴配伍穴道為搭配球後穴光明穴治療視目不明。以上為足太陽膀胱經穴睛明穴位經絡圖解、睛明穴痛可能相關症況、穴道效用作用與穴道按摩穴道經絡引導資訊彙整與介紹。