Header Ads

地合穴位置 | 地合穴痛 - 穴道按摩與穴位引導經絡功效圖解

地合穴位圖解位置

地合穴位依據經絡與穴位紀錄地合穴位置在下頜部,頦之正中向前突出之高點處取穴此處為地合穴位所在之處。地合穴隸屬於經外穴中的頭頸部穴。頭頸部穴經絡脈總共計有39個穴位,若地合穴痛即發生於此經脈部位。
經外穴標準定位編號:EX-HN38

地合穴位 | 地合穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:zhongyibaike.com
來源: 中醫百科

穴位測量 | 手指量測 - 穴道引導與穴道按摩

地合穴痛

地合穴疼痛位於頭頸部穴脈絡中,應多留意是否出現頭面疔瘡、牙痛等相關疾病症況。任何地合穴位痛疑問,建議向中醫師諮詢病症。地合穴道按摩與療法

地合穴刺灸療法:直刺2分。局部有酸脹感。

地合穴作用與功效

主治病症:面部諸疔,牙痛,下齒痛
作用功效:地,此指下部,合,同「閣」,古代相术中謂兩頰骨之下端爲「地閣」,穴在下頜骨之中央,故以此命名

頭頸部穴道經絡

四神聰穴當陽穴印堂穴魚腰穴太陽穴耳尖穴球後穴上迎香穴內迎香穴聚泉穴海泉穴金津穴玉液穴翳明穴頸百勞穴牽正穴俠承漿穴正光穴上明穴外明穴上廉泉穴安眠穴新明穴新設穴扁桃體穴頸臂穴崇骨穴唇裏穴頰裏穴陽維穴髮際穴血壓點穴山根穴懸命穴上齶穴燕口穴魚尾穴地合穴下翳風穴

地合穴配伍穴道為搭配頰車穴合谷穴治牙痛。以上為頭頸部穴地合穴位經絡圖解、地合穴痛可能相關症況、穴道效用作用與穴道按摩穴道經絡引導資訊彙整與介紹。