Header Ads

下翳風穴位置 | 下翳風穴痛 - 穴道按摩與穴位引導經絡功效圖解

下翳風穴位圖解位置

下翳風穴位依據經絡與穴位紀錄下翳風穴位置在翳風穴之下方,此處為下翳風穴位所在之處。下翳風穴隸屬於經外穴中的頭頸部穴。頭頸部穴經絡脈總共計有39個穴位,若下翳風穴痛即發生於此經脈部位。
經外穴標準定位編號:EX-HN39

下翳風穴位 | 下翳風穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 |

穴位測量 | 手指量測 - 穴道引導與穴道按摩

下翳風穴痛

下翳風穴疼痛位於頭頸部穴脈絡中,應多留意是否出現牙痛,扁桃體炎,針麻用穴等相關疾病症況。任何下翳風穴位痛疑問,建議向中醫師諮詢病症。下翳風穴道按摩與療法

下翳風穴刺灸療法:斜刺0.3~0.5寸。

下翳風穴作用與功效

主治病症:牙痛,扁桃體炎,針麻用穴
作用功效:本穴位於翳風穴之下方,故名下翳風

頭頸部穴道經絡

四神聰穴當陽穴印堂穴魚腰穴太陽穴耳尖穴球後穴上迎香穴內迎香穴聚泉穴海泉穴金津穴玉液穴翳明穴頸百勞穴牽正穴俠承漿穴正光穴上明穴外明穴上廉泉穴安眠穴新明穴新設穴扁桃體穴頸臂穴崇骨穴唇裏穴頰裏穴陽維穴髮際穴血壓點穴山根穴懸命穴上齶穴燕口穴魚尾穴地合穴下翳風穴

下翳風穴配伍穴道為搭配合谷穴治全喉摘除針麻:配三陽絡穴郄門穴治肺切除手術針麻。以上為頭頸部穴下翳風穴位經絡圖解、下翳風穴痛可能相關症況、穴道效用作用與穴道按摩穴道經絡引導資訊彙整與介紹。