Header Ads

下關穴位置 | 下關穴痛 - 穴道按摩與穴位引導經絡功效圖解

下關穴位圖解位置

下關穴位依據《針灸學》經絡與穴位記載下關穴位置在面部耳前方,當顴弓與下頜切跡所形成的凹陷中為下關穴位所在之處。下關穴隸屬於十四經穴中的足陽明胃經,簡稱為胃經。足陽明胃經絡脈總共計有45個穴位,若下關穴痛即發生於此經脈部位。
下關穴>英文名稱:Below the Joint,十四經穴標準定位編號:ST7

下關穴位 | 下關穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:zhentuiyixue.com
來源: 針推醫學網

穴位測量 | 手指量測 - 穴道引導與穴道按摩

下關穴痛

下關穴疼痛位於足陽明胃經脈絡中,應多留意是否出現耳聾,耳鳴,聤耳,牙痛,口噤,口眼歪斜。三叉神經痛、張嘴困難、口眼歪斜、顳頜關節炎等相關疾病症況。任何下關穴位痛疑問,建議向中醫師諮詢病症。下關穴道按摩

按摩下關穴是用雙手中指指腹按壓穴位,每次1~3分鐘。對消腫止痛有功效。

下關穴在哪裡? 下關取穴快速方法為閉口,食指、中指併攏,食指貼於耳垂旁,中指指腹處為下關穴的位置,下圖為下關穴位置圖

下關穴位 | 下關穴痛位置 - 穴道按摩經絡圖解 | Source:xueweitu.iiyun.com
來源: 經絡穴位網


下關穴作用與功效

主治病症:耳聾,耳鳴,聤耳;牙痛,口噤,口眼歪斜,面痛,三叉神經痛、面神經麻痺,下頜疼痛,牙關緊閉,張嘴困難、顳頜關節炎,下頜關節炎,腮腺炎
作用功效:消腫止痛、益氣聰耳、通關利竅
臨床運用:用於牙痛、牙齦腫痛、牙關開合不利,口噤,面痛、三叉神經痛、口眼歪斜,耳聾、耳鳴、耳痛、聤耳流膿,眩暈、頸腫

足陽明胃經穴道經絡

承泣穴四白穴巨髎穴地倉穴大迎穴頰車穴下關穴頭維穴人迎穴水突穴氣舍穴缺盆穴氣戶穴庫房穴屋翳穴膺窗穴乳中穴乳根穴不容穴承滿穴
梁門穴關門穴太乙穴滑肉門穴天樞穴外陵穴大巨穴水道穴歸來穴氣沖穴髀關穴伏兔穴陰市穴梁丘穴犢鼻穴足三里穴上巨虛穴條口穴下巨虛穴豐隆穴解溪穴沖陽穴陷谷穴內庭穴厲兌穴

下關穴配伍穴道分別為搭配翳風穴治耳疾。以上為足陽明胃經下關穴位經絡圖解、下關穴痛可能相關症況、穴道效用作用與穴道按摩穴道經絡引導資訊彙整與介紹。