Header Ads

十二時辰對應人體的經絡養生必備

十二時辰經絡對照表


子時膽經當令(23:00-1:00)

此時膽經最旺,"肝之餘氣,瀉於膽,聚而成精膽為中正之官,五臟六腑決定於膽氣以壯膽,邪不能侵膽氣虛則怯,氣短,謀慮而不能決斷"因而可知膽的重要性。膽汁需要新陳代謝,人在子時前入睡,膽方能完成代謝。"膽有多清,腦有多清",凡在子時前入睡者,晨醒後腦筋清楚,精神和麵紅潤。反之,子時前不睡者,精神和麵清白出格是膽汁缺乏新陳代謝的氣而變濃結晶,形成結石,猶如海水變濃曬成鹽此中一部門人還會是以而"膽怯"膽經這時要上床困覺,利於骨髓造血。丑時肝經當令(1:00-3:00)

此時肝經最旺,"肝藏血",人的思維和行動要靠肝血撐持,廢舊的血液裁減,新穎的血液孕育發生,這類代謝都是在肝經最旺的丑時完成。"人臥則血歸於肝"。若丑時未入睡的話,肝還在輸出能量,就無法完成新陳代謝。所以丑時前未入睡者,臉色青灰,情志倦怠而焦躁,易生肝病。肝經最旺的丑時是肝臟修復的最佳時段,這也是十二時辰養生法中較為重要的一個時辰。

寅時肺經當令(3:00-5:00)

此時肺經最旺,"肺朝百脈",肝於丑時推陳出新,將新穎血液提供給肺,經由肺送往全身。因此,人在早晨臉色紅潤,精神抖擻。寅時,有肺病的人反映尤為強烈。肺經呼吸運作最佳的時候,而此時脈搏最弱。
卯時大腸經當令(5:00-7:00)

此時大腸經最旺,"肺與大腸相表裡",肺將充足的新穎血液佈滿全身,緊接著促進大腸經步入興奮狀況,完成對食品中水分與營養的吸收,排出渣滓。所以晨起一次成形的大便,是身體健康的表現。

辰時胃經當令(7:00-9:00)


此時胃經最旺,在7:00過後吃早餐最容易消化。如果胃火過盛,表現為嘴唇乾,重則豁嘴或生瘡。胃經胃最活躍,此時一定吃早餐,每一天這時敲胃經最佳,開始工作人體的發電系統。

巳時脾經當令(9:00-11:00)

此時脾經最旺,"脾主運化,脾統血" ,脾是消化,吸收,排泄的總調度,又是人體血液的統領。"脾開竅於口,其華在唇"。脾的功效好,表現為消化吸收好,血的質量好,嘴唇紅潤。唇白標誌血氣不足,唇暗,唇紫標誌寒入脾經。


午時心經當令(11:00-13:00)

黃帝內經中十二時辰經絡養生中提到,中午此時心經最旺," 心主神明,開竅於舌,其華在表"。心氣鞭策血液運行、養神、養氣、養筋。人在中午能小睡片刻,對於養心大有益,可以使乃至晚上精神抖擻。心經此時保養表情舒服,適當休息或午睡。

未時小腸經當令(13:00-15:00)

此時小腸經最旺。小腸分清濁,把水液歸入膀胱,糟粕送入大腸,精華上輸至脾。未時是小腸最活躍的時候,故午餐應在下午1時前吃。

申時膀胱經當令(15:00-17:00)

此時膀胱經最旺,膀胱儲藏水液和津液,輪迴水液並將駢枝部分排出體外。津液在體內輪迴,若膀胱有熱,可致膀胱咳,咳而夜尿證。膀胱經膀胱最活躍的時候,適當多喝水。

酉時腎經當令(17:00-19:00)

此時腎經最旺,"腎藏於生殖之精,腎為天賦和五臟六腑之精之根"。人體經過申時泄火排毒,腎在酉時步入儲藏精華的階段。腎經適合休息。


戌時心包經當令(19:00-21:00)


此時心包經最旺,"心包為心之外膜,附有脈絡,是氣血通行之道邪不能容,容之心傷"。心包是心的保護組織,又是氣血運行的通道。心包經戌時行旺,可斷根心臟周圍外邪,使心臟處於無缺狀況。心包經旺時宜隨便走走,這時心腦顱神經器官系統最活躍,心臟欠好的人最好這時候敲心包經,成效最佳。

亥時三焦經當令(21:00-23:00)

此時三焦經最旺。三焦是六腑中最大的腑,具備主持諸氣,疏通水路的作用,亥時三焦通百脈,人如果在亥時深度睡眠,百脈可休息生息,對身板十分有益,百歲老人有個共同獨特之處,即亥時困覺,故此時段內睡覺最佳,易於第二日起床後精神倍好。

文章來源:每日養生資訊